Home


Starosta

 • Ing. Štefan Svetko (v úrade starostu obce Mojš od roku 2006) 

   starosta obce Štefan Svetko

 • Alena Pazúrová - administratívna pracovníčka OÚ
 • Kristína Chabadová - administratívna pracovníčka OÚ
 • Lucia Kušnierová - administratívna pracovníčka OÚ
   

Podstarosta

 • Roman Zajaček
   

Poslanci

 • Ing. Vladimír Varša
 • Ing. Martina Olešová
 • Roman Zajaček
 • Ing. Peter Rolko
 • Mgr. Patricia Beníčková
 • Marián Hreus
 • Ing. Eva Chochlíková


Hlavný kontrolór

 • PaedDr. Katarína Šutáková