Home


Trieda Včielky 

Pani učiteľky: Bc. Emília Hanuliaková, Mgr. Anna Židuliaková

Čas  Činnosť
06.50 - 08.25
Spontánne hry detí, hry a činnosti podľa výberu detí smerujúce k téme dňa, zdravotné cvičenia.
Ranný kruh - rozhovor, plánovanie aktivít.
08.25 - 09.00 Osobná hygiena, desiata
09.00 - 11.15
Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita - skupinové, frontálne, individuálne činnosti.
Pobyt vonku, prechádzka
11.15 - 11.50 Osobná hygiena, obed - stolovanie
11.50 - 14.10 Osobná hygiena, príprava na spánok, spánok, zdravotné cvičenie
14.25 - 16.30 Olovrant, popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita - individuálne, skupinové.
Priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky. Hodnotenie dňa.

 

 

Hlavný partner obce:

Logo_kia_web.png