Home


Rada školy

Údaje o rade školy pri MŠ Mojš

         Meno a priezvisko             Funkcia             Zvolený/delegovaný
1. Martina Černeková predseda pedagogický zamestnanec
2. Bc. Branislav Bros podpredseda rodič (trieda "Motýliky")
3. Gabriela Begičevičová člen rodič (trieda "Včielky")
4. Adela Malčeková člen prevádzkový zamestnanec
5. Ing. Eva Štompfová člen delegovaná za zriaďovateľa  
 

Činnosť rady školy
 
Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý pomáha vedeniu materskej školy, vyjadruje a presadzuje verejné záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Rada školy pri Materskej škole Mojš pracuje podľa schváleného ročného plánu RŠ pri MŠ Mojš a podľa schváleného štatútu Rady školy pri MŠ Mojš.
 
 

Hlavný partner obce:

Logo_kia_web.png