Home
Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2020 pre Mojš
 
Mesiac           plasty                          plasty, tetrapak, kovy        sklo
 
Január            08.01.2020                   29.01.2020                              30.01.2020
Február 12.02.2020 26.02.2020   27.02.2020
Marec 11.03.2020 25.03.2020   26.03.2020
​Apríl 08.04.2020 29.04.2020   30.04.2020
​Máj 13.05.2020 27.05.2020   28.05.2020
Jún 10.06.2020 24.06.2020   25.06.2020
​Júl 08.07.2020 29.07.2020   30.07.2020
August 12.08.2020 26.08.2020   27.08.2020
​September 09.09.2020 30.09.2020   30.09.2020
​Október 14.10.2020 28.10.2020   29.10.2020
​November 11.11.2020 25.11.2020   26.11.2020
December 09.12.2020 30.12.2020   31.12.2020
 

Sklo sa bude zberať do kontajnerov, ktoré boli určené na plasty - podľa uvedeného harmonogramu. 
 
Plasty sa budú zberať do žltých vriec, ktoré vyložia občania pred bránku a budú ich zberať pracovníci OcÚ.
 
Kovy (červené vrecia), tetrapakové obaly (oranžové vrecia)  a papier (modré vrecia) si vyložia občania pred bránku a budú ich zberať pracovníci OcÚ.

Upozornenie: Pracovníci OcÚ zbierajú iba naplnené vrecia, nie poloprázdne.
 
Pri zbere naplnených vriec, dostanú občania prázdne vrecia na výmenu.
Po obci budú dodatočne doplnené 2 sady 1100 l kontajnerov na separovaný zber.

Informačný leták si môžete prečítať tu.