Home
Úradná tabuľa obce Mojš
Filter nadpisov      Zobraziť # 
Počet Titulok článku Autor Klikov
1 Oznámenie o doručení listovej zásielky - Monika Milová Obecný úrad Mojš 6
2 Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (29.01.2020) Obecný úrad Mojš 11
3 Oznámenie o začatí kolaudačného konania Obecný úrad Mojš 14
4 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 Obecný úrad Mojš 17
5 Oznam - mesačná odmena Obecný úrad Mojš 38
6 Oznámenie o mieste a čase konania voliebdo NR SR Obecný úrad Mojš 37
7 Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (29.01.2020) Obecný úrad Mojš 39
8 Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (15.01.2020) Obecný úrad Mojš 64
9 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 Obecný úrad Mojš 45
10 Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (30.12.2019) Obecný úrad Mojš 65
11 Vyhláška o opakovanej dražbe zo dňa 10.12.2019 Obecný úrad Mojš 49
12 Vyhláška o opakovanej dražbe zo dňa 10.12.2019 Obecný úrad Mojš 67
13 Žiadosť o zverejnenie ponuky Obecný úrad Mojš 47
14 Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (10.12.2019) Obecný úrad Mojš 102
15 Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Mojš (Coop Jednota) Obecný úrad Mojš 90
16 Pozvánka na mimoriadne neplánované zasadnutie OZ (27.11.2019) Obecný úrad Mojš 93
17 Zadanie pre územný plán obce Mojš Obecný úrad Mojš 240
18 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania 906/2019/9711 Obecný úrad Mojš 89
19 Oznámenie o strategickom dokumente (Gbeľany) Obecný úrad Mojš 106
20 Voľby do NR SR 2020 - elektronická adresa Obecný úrad Mojš 114
 
« Začiatok Predchádzajúce1234567 Ďalší Koniec»
Strana 1 z 7