Home
Nahlásenie počtov a miesta ubytovaných utečencov
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Štvrtok, 03 Marec 2022 18:11

Na základe žiadosti Okresného úradu, odboru krízového riadenia žiadame obyvateľov a PO o nahlásenie počtov a miesta ubytovaných utečencov z Ukrajiny a 3. krajín vo svojich nehnuteľnostiach.
Uvedené skutočnosti je potrebné nahlásiť v pondelok až piatok do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Mojši.