Home
Odpočet elektriny v obci Mojš
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 16 Marec 2022 09:10

V obci Mojš sa bude vo štvrtok a v piatok 17. a 18. 3. 2022 odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s. Odpočtár vykoná odpočty obvyklým spôsobom na odberných miestach, kde je elektromer prístupný na hranici pozemku a na vonkajšej fasáde domu. Prosíme občanov, ktorí sú v karanténe, aby na odberných miestach, kde je elektromer vo vnútri v dome na to odpočtára upozornili. Stav elektromera mu možno v takom prípade nahlásiť slovne. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav možno nahlásiť dodatočne.