Home
Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Utorok, 30 August 2022 16:05
Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok 5.9.2022 o 9,00 hodine v priestoroch školy. Nástup do školy je bez obmedzení.
Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom rodičovského konta na edupage, prípadne vyplnením tlačiva zverejneného na web stránke školy.
Podrobné informácie pre rodičov prvákov a nových žiakov budú zaslané na maily rodičov. Bližšie informácie sú na webovej stránke školy. Stravovanie a činnosť Školského klubu detí bude zabezpečená od utorka 6.9.2022. Tešíme sa na vás.