Home
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Pondelok, 24 Október 2022 19:22

Voliči, ktorí nemajú prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ale sú imobilní, nemôžu sa osobne dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môžu osobne alebo prostredníctvom inej osoby telefonicky na tel. čísle 0910 413 900, 041/569 23 83 denne v úradných hodinách obecného úradu, alebo v deň konania volieb nahlásením príslušnej okrskovej volebnej komisii.