Home
SEVAK upozorňuje svojích odberateľov
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 14 December 2022 10:22

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.