Home
Ohlasovňa pobytu Mojš: oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Pondelok, 15 Máj 2023 11:55

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení počtu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 15.5.2023, Janka Janusova, dátum narodenia 09.02.1963 (meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený). Miestom nového trvalého pobytu je obec Mojš.