Home
Kia Summer Daily Kemp 2015  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Štvrtok, 28 Máj 2015 23:23

Vážení rodičia, spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. v spolupráci s Nadáciou Pontis organizuje aj tento rok anglický letný tábor Kia Summer Daily Camp 2015, ktorý bude realizovaný dennou formou v termínoch: 

1. turnus: 10.8. – 14.8.2015 každý deň v čase od 8:00 do 14:00 hod.
2. turnus: 17.8. – 21.8.2015 každý deň v čase od 8:00 do 14:00 hod.

Prihláška - zobraziť tu.

Kritéria výberu:
  • dieťa býva v jednej z okolitých obcí pri KMS: Gbeľany, Teplička nad Váhom, Varín, Nededza, Krasňany, Mojš
  • dieťa je žiakom 4.-8. ročníka Základnej školy
  • dieťa musí byť hodnotené v druhom polroku aktuálneho školského roka z predmetu Anglický jazyk (doložiť kópiu vysvedčenia)
V prípade vyššieho počtu prihlásených, uprednostnení budú tí, ktorí sa v minulosti ešte nezúčastnili jazykového tábora organizovaného spoločnosťou Kia Motors Slovakia
 
Dôležité informácie:
  • denný tábor bude prebiehať od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 14:00. Počas celej doby bude pre deti zabezpečený program, ktorý vedie jazyková škola
  • pre deti bude zabezpečená autobusová doprava na miesto denného tábora a doprava domov
  • stravovanie a pitný režim budú zabezpečené (desiata, obed, olovrant), v prípade špeciálneho stravovacieho režimu dieťaťa, nezabudnite požiadavky uviesť do prihlášky
  • dieťa bude počas trvania tábora poistené
  • náklady na tábor sú hradené z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis