Home Úradná tabuľa Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (22.06.2017)
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (22.06.2017)  PDF  Tlač  Email
Pondelok, 19 Jún 2017 11:50

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2017 (štvrtok) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu obce Mojš - originál pozvánky - tu.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Rolku Antona, zloženie sľubu náhradníka, p. Rolku Rudolfa
3. Informácia o plnení uznesení
4. Schválenie predloženia ŽoNFP v rámci Vázvy na predkladanie žiadostí o NFP z integrovaného regionálneho operačného programu, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, v znení aktualizácie č. 2 zo dňa 6.4.2017 na realizáciu projektu: Zvýšenie kapacity MŠ v obci MojšSchválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Mojš"
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
6. Schválenie Zúverečného účtu za rok 2016
7. Schválenie Zmluvy Spoločný stavebný úrad Tepička nad Váhom
8. Schválenie zmluvy o prenájme priestorov s COOP Jednota
9. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku:
- schválenie plánu konania OcZ,
- nahrávanie zastupiteľstiev zvukovo-obrazovým záznamom,
- privolanie polície, v prípade prerušovania zasadnutí OcZ občanmi.
10. Riešenie dopravnej situácie
Žiadosť obyvateľov rodinných domov č. 305, 184 a 197 o vysporiadanie uvedenej obce v prospech obce a položenie asfaltového povrchu.
Žiadosť p. Chrenku Radovana o opravu cestnej komunikácie na perc. č. 413/13 a 413/12 v k.ú. Mojš
11. Návrh na realizáciu chodníka na cintoríne
12. Doriešenie systému platenia za komunálny odpad
13. Riešenie kompostérov pre obyvateľov obce
14. Vyriešiť otázku dopravy do ZŠ Karpatská, Martinská, Gorazdu
15. Rôzne
16. Záver
 

Hlavný partner obce:

Logo_kia_web.png

Ocenenie obce

 Banner

Partner obce

Člen euroregiónu

Partner obce

Počet návštev

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes:93
mod_vvisit_counterVčera:2801
mod_vvisit_counterTento týždeň:2894
mod_vvisit_counterMinulý týždeň:12588
mod_vvisit_counterTento mesiac:38739
mod_vvisit_counterMinulý mesiac:50624
mod_vvisit_counterSpolu:2238573