Oznámenia 
 
Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ Mojš na školský rok 2019/2020 

Na predprinárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle paragrafu 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle paragrafu 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v materskej škole na základe:
- písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
- potvrdenia zdravotného stavu dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné). 

Prednostne sa prijíma: 
- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.


Tlačivo žiadosti je k dispozícií v Materskej škole Mojš a tu.

Miesto podávania žiadosti: Materská škola Mojš, Mojš 150, 010 01 Žilina
Termín: od 30.04.2019 do 31.05.2019 v čase od 14:30 - 16:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2019/2020 vydá riaditeľstvo MŠ Mojš do 30. júna 2019.
 
Príloha:  
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete tu.

 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 
 
Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno - vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, u nás cez  nadáciu Spoločne pre región. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.
Ak ste sa rozhodli darovať 2% našej materskej škole, je potrebné požiadať zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane.
Kópiu vyhlásenia odovzdajte do materskej školy pani učiteľkám.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti - tu,
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - tu.
 
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom materskej školy, ktorí nám venovali 2% dane za rok 2016.
 
 

Hlavný partner obce:

Logo_kia_web.png

Ocenenie obce

 Banner

Partner obce

Člen euroregiónu

Partner obce

Počet návštev

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes:311
mod_vvisit_counterVčera:1083
mod_vvisit_counterTento týždeň:1394
mod_vvisit_counterMinulý týždeň:13390
mod_vvisit_counterTento mesiac:23801
mod_vvisit_counterMinulý mesiac:41835
mod_vvisit_counterSpolu:791512