Home
Verejné prerokovanie "Miestna komunikácia - obslužná C2, Mojš"  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Utorok, 08 Január 2019 14:21

Obec Mojš v súlade s ustanovením paragrafu 34 ods. 2 zákona 24/2006 Z.z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvoláva verejné prerokovanie správy o hodnotení k stavbe "Miestna komunikácia - obslužná C2, Mojš"  ktoré sa uskutoční dňa 24.1.2019 (štvrtok) o 16:00 hod., v zasadacej miestnosti Obecného úradu Mojš.

Program:
1. Otvorenie prerokovania a predstavenie účastníkov stretnutia
2. Predstavenie navrhovaného technického riešenia zámeru
3. Vyhodnotenie vplyvu na životné prostredie
4. Diskusia
5. Záver

Na verejnom pojednávaní môžu občania, laická i odborná verejnosť uplatniť svoje pripomienky námety a požiadavky k prerokovanému zámeru.

 

Hlavný partner obce:

Logo_kia_web.png