Home
Nové VZN č. 1/2019  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Sobota, 01 December 2018 15:14

Dovoľujeme si Vás informovať o novovydanom Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce za kalendárny rok. Jeho znenie nájdete tu.

 

Hlavný partner obce:

Logo_kia_web.png