Home
Oznam pre rodičov detí nastupujúcich do MŠ Mojš  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Utorok, 20 August 2019 14:41

Oznam pre rodičov detí nastupujúcich do Materskej školy Mojš v školskom roku 2019/2020: Z dôvodu zmeny stravovacieho zariadenia oznamujeme rodičom, že stravné pre dieťa je potrebné uhradiť najneskôr do 06.09.2019.
Výška stravného kreditu na jedno dieťa je 50 EUR platí sa vopred ako záloha).
Platbu prosíme uhradiť na účet školskej jedálne (IBAN: SK93 0900 0000 0050 5804 3444). Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa + MS Mojs.
Variabilný symbol zatiaľ nie je potrebný. Bližšie informácie budú poskytnuté na rodičovskom združení materskej školy. v prípade nejasností sa môžete informovať osobne v MŠ.