Home
Oznam: AGRA - VÁH, s.r.o. - vyplácanie nájomného za pôdu  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 19 Február 2020 13:28

AGRA - VÁH, s.r.o., so sídlom vo Varíne, týmto oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy, že bude vyplácať nájomné za pôdu v priestoroch Obecného úradu Mojš dňa 02. marca 2020 (pondelok) od 9:00 hod. do 09:30 hod. Prineste si občiansky preukaz, prípadne splnomocnenie v prípade preberania nájmu za inú osobu. Upozorňujeme, že bez splnomocnenia nebude možné nájomné vyplatiť. Prípadné informácie budú poskytnuté na tel. 0907/762 441.