Home
Zrušenie plánovaného obecného zastupiteľstva v Mojši  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Utorok, 17 Marec 2020 20:22
Plánované obecné zastupiteľstvo dňa 19.3.2020 sa z dôvodu ospravedlnenia sa väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva ruší. Obecné zastupiteľstvo by nebolo uznášania schopné a preto to odkladá na neurčito. Originál oznámenia - tu