Home
Návrh VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v obci  PDF  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 01 Júl 2020 11:11

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojš č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v obci tu. Zverejnenie na úradnej tabuli (01.07.2020 - 16.07.2020).

Pripomienkovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Mojš je možné 10 dní po vyvesení návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Mojš č.1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj obce. Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.