Home
Podmienky účasti na súťažnom procese - odpredaj majetku  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 23 December 2020 20:00

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.4.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza "dodatočnej likvidácii" a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k.s.
Likvidátor za účelom speňaženia nehnuteľného majetku vo vlastníctve Družstva pristúpil k procesu speňažovania majetku a za nasledovných podmienok. Uvedené podmienky, ako aj celé znenie dokumentu nájdete tu.