Home
Nové VZN č. 1/2021
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 03 Február 2021 11:41

Dovoľujeme si Vás informovať o novovydanom Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a diaťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok. Jeho znenie nájdete tu.