Home
Čestné prehlásenie - kompostovanie
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Pondelok, 20 September 2021 14:05

Vážení občania, do Vašich schránok Vám v najbližších dňoch bude doručené čestné prehlásenie ohľadom kompostovania vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (vzor). Prosíme Vás čestné prehlásenie podpísať a následne doniesť na obecný úrad alebo ho vhodiť do žltej poštovej schránky pred Obecným úradom Mojš. Ďakujeme.