Home
SEVAK: oznámenie o cenách platných od 6.9.2021
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Pondelok, 20 September 2021 20:09

V súlade s rozhodnutím č. 23/2021/V, ktoré vydal dňa 24. 8. 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, stanovuje SEVAK, a.s. od 6.9.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby - viď príloha.