Home
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Mojš
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Utorok, 12 Október 2021 22:14

Obec Mojš zverejňuje v zmysle paragrafu 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajmu pozemku obce Mojš z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Úplné znenie zámeru nájdete tu.