Home
Oznámenie o doručení listovej zásielky - Pavol Vršanský
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 20 Október 2021 23:18

Obec Mojš oznamuje občanovi Pavol Vršanský, trvale bytom Mojš, že na Obecný úrad Mojš jej bola dňa 20.10.2021 doručená listová zásielka. Zásielku si môže menovaná prevziať na OcÚ Mojš v kancelárii, v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod., v stredu do 17:00 hod. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní.
Originál oznámenia - tu.