Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (10.12.2019)  Tlač
Štvrtok, 05 December 2019 21:30

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. december 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tu.