Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (21.05.2020)  Tlač
Pondelok, 18 Máj 2020 15:18

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2020 (štvrtok) o 17.30 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tu.