Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (10.12.2020)  Tlač
Pondelok, 07 December 2020 16:21

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2020 (štvrtok) o 17.00 hod. (on-line) - originál pozvánky - tu.