Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Pondelok, 12 September 2016 08:17

Dňa 24.09.2016 získal účinnosť Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Mojš č. 1/2014. Prečítajte si ho tu.