Návrh záverečného účtu obce Mojš za rok 2018  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Štvrtok, 02 Máj 2019 11:37

Návrh záverečného účtu a rozbor rozpočtového hodpodárenia obce Mojš za rok 2018 nájdete tu.