Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Pondelok, 03 Február 2020 12:47

Dovoľujeme si Vás informovať o Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok. Jeho znenie nájdete tu.