Oznam - mesačná odmena  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 29 Január 2020 14:02

Od 1.2.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2019 Z.z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, na základe ktorého pán starosta Ing. Štefan Svetko určuje od 1.1.2020 zástupcovi starostu Romanovi Zajačkovi mesačnú odmenu vo výške 1560,50 EUR, čo je 70% platu starostu ako určuje tento zákon.