NÁVRH na pomenovanie názvov ulíc  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Piatok, 26 Jún 2015 14:35
Milí občania, je potešujúce, že sa naša obec rozrástla a veríme, že sa bude rozrastať aj naďalej. Nové domy sa postavili a stavajú v pôvodnej zástavbe, a tiež vznikajú nové ulice. Číslo domu, ktoré bolo naposledy pridelené je 340. 
 
Keďže výstavba nových domov sa realizuje na rôznych miestach súčasne stáva sa, že pridelené čísla domov idúcich po sebe môžu byť na rôznych miestach. Tým vzniká „ orientačný“  problém v našej obci.
Jedným z bodov programového vyhlásenia zastupiteľstva na  volebné obdobie 2014 – 2018 je aj pomenovanie ulíc  a verejných priestranstiev v našej obci, ktoré by sme chceli zrealizovať do konca  roku 2015. 

Keďže obec tvoríte vy, obyvatelia,  ktorí máte na jej území trvalý pobyt, chceli by sme Vás vtiahnuť do  procesu pomenovania ulíc a poprosiť Vás o vyjadrenie Vášho názoru.
 
Prvým krokom bude rozhodnúť sa, aký kľúč pomenovania ulíc zvolíme.
 
Návrh na pomenovanie ulice alebo verejného priestranstva môžete podávať, obyvatelia obce, za splnenia nasledujúcich podmienok:
Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

Názvy ulíc môžu byť vytvárané použitím:
 
  • údajov z histórie obce   
  • botanických názvov (stromy, kvety, ...)   
  • významných slovenských, prípadne miesených osobností   
  • geografických názvov   
  • iné možnosti.    

Boli by sme radi, keby ste, do konca júla doručili Váš návrh na obecný úrad alebo sa zapojili do internetového hlasovania - dotazník nájdete tu.
 
Ďakujeme za spoluprácu.
Eva Chochlíková