Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 19 Február 2020 14:08

Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že od 20. februára do 26. februára 2020 bude prerušená prevádzka základnej školy z dôvodu vydania karanténneho opatrenia RÚVZ so sídlom v Žiline podľa zákona číslo 355/2007 Z.z., ktorým bol vydaný zákaz výchovno - vzdelávacej činnosti, zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež. Vyučovanie začína po jarných prázdninách v pondelok 2. marca 2020. Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom, Mgr. Katarína Martinkovičová, zástupkyňa riaditeľa školy