Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia (01.07.2020)  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Štvrtok, 02 Júl 2020 09:12
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo OLP/5274/2020 s platnosťou od 01. júla 2020 - tu.