Odpočet vodovodných vodomerov (6.7.2020 - 10.7.2020)  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Piatok, 03 Júl 2020 14:19
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Vám oznamujú, že v dňoch 6.7.2020 - 10.7.2020 sa bude robiť odpočet vodomerov.
Prosíme o sprístupnenie vodovodných šachiet. Ďakujeme.