Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Piatok, 28 August 2020 09:11

Nový školský rok 2020/2021 sa začína 02. 09. 2020.
Prevádzka materskej školy Mojš
bude od 6.45 hod. do 16.15 hod.

Nikto z príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chutí a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj iné infekčné choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nastúpení dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti zákonným zástupcom.


Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti - tu
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 - tu

Povinnosti zákonného zástupcu a potreby pre deti - tu