Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Štvrtok, 04 Február 2021 10:05
Riaditeľstvo ZŠ v Gbeľanoch oznamuje, že od 8. 2. 2021 obnovuje výučbu v ročníkoch 1. - 4. a poobednú prevádzku ŠKD. Na zaradenie žiaka do výučby je potrebné, aby bol otestovaný 1 z rodičov, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti. Test nesmie byť starší ako 7 dní. Výnimky z testovania sú všeobecne platné ako doteraz. Rodičia sa môžu ísť testovať na ktorékoľvek odberné miesto. Škola v spolupráci s OÚ v Gbeľanoch zriadila 1 odberné miesto slúžiace iba pre rodičov žiakov našej školy. Ak nebude splnená táto podmienka, daný človek nebude otestovaný.

Miesto: KD Gbeľany
Termín: 06. februára 2021 (sobota), čas: 12:00 - 18:00 hod.
Rozpis: 12:00 - 15:00 rodičia detí z Nededze a Kotrčinej Lúčky, 15:00 - 18:00 rodičia detí z Gbelian, Mojša, Varína, Tepličky nad Váhom, Krasňan
Odberné miesto bude mapované kamerovým systémom, odporúčame sledovať vyťaženosť na stránke obce Gbeľany.